top of page

WE CONT(R)ACTEREN

Actieve sales brengt klanten aan

 

We prospecteren voor u

Verkopen is een people business. Achter elk product, achter elke bestelling zit immers een mens. En hoe beter u de mens achter de prospect kent, hoe makkelijker het verkoopproces zal verlopen. Het gaat er dus om die relatie optimaal uit te bouwen om tot goede resultaten te komen. Een flinke portie mensenkennis is uiteraard essentieel. Wij voeren uw sales proces stap voor stap uit waarbij we contacten leggen, vertrouwen opbouwen en de verkooprelatie uitdiepen tot er een duurzaam engagement ontstaat. Dat laatste is echt onontbeerlijk voor een langdurige samenwerking.

Hoe pakken we dat aan bij Arios? Wij activeren onze netwerken, geven workshops, gaan naar seminaries, leggen nieuwe contacten, … kortom, we zijn de stuwende kracht achter uw sales die nieuwe contacten en contracten oplevert.

 

Goed Verkopen is veel luisteren

We citeren graag Jim Collins uit zijn bestseller "From good to great.":  "Een goede strateeg staat met zijn laarzen in het slijk." Met andere woorden: alleen door te weten wat er leeft in de markt, door voeling te houden met de klant komen we tot verhelderende inzichten en zien we nieuwe mogelijkheden. Dàt is de basis van elke strategie en visie. Iedere verkoopsgesprek is een marktonderzoek. Men mag dus niet 'marktdoof' zijn. Wat willen uw klanten? Zijn ze alleen geïnteresseerd in "zoveel mogelijk voor zo weinig mogelijk geld"? Of willen ze toch meerwaarde? En wat zijn ze bereid daarvoor te betalen? Wij zoeken het voor u uit en verwerken het in uw strategie.

 

 

Bewezen succes en eigen cases

Als u ook de ambitie hebt om uw sales nieuw leven in te blazen, snel en efficiënt. Neem dan gerust contact met ons voor een vrijblijvende gesprek. We luisteren dan graag eens naar uw ambities en waar u nog groeikansen ziet voor uw bedrijf. Zoekt u het bewijs dat onze aanpak werkt? Vraag dan ook naar onze referenties.

 

bottom of page